Public Advisory

Magbinantayon kita og maigmat sa mga BLACK PROPAGANDA na gilabay sa atoang pinalanggang Congressman Frederick W.Siao. #padayonsapagtrabaho

Leave a Reply